Firma w Estonii – podatki w Polsce?

Tak, jest to możliwe. Firma w Estonii w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (osaühing or OÜ) może mieć rezydencję w Estonii, a osoba, która jest członkiem zarządu będzie miała rezydencję podatkową w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem dotyczącym zakładania firm w Estonii . Określenie firma w Estonii jest niezbyt precyzyjne, ale proszę załozyć, że mamy na myśli estońską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – czyli osaühing or OÜ

3 metody założenia firmy w Estonii

 1. Założenie spółki za pomocą e-Residency card – aplikacja o kartę estońską trwa od 3 do 8 tygodni i proces związany jest z wypełnieniem formularza aplikacyjnego tutaj . Następnie kartę trzeba odebrać w ambasadzie w Warszawie przy ul. Karwińskiej 1 – link do strony ambasady tutaj
 2. Założenie spółki u notariusza z przyjazdem do Estonii – przed przyjazdem proszę umówić się z nami na spotkanie – wcześniej potwierdzimy możliwość wizyty u notariusza – a następnie zaprosimy Państwa na spotkanie, po którym to zarejestrują Państwo firmę w Estonii – o ile taka forma będzie możliwa – preferujemy raczej założenie spółki za pomocą metody pierwszej lub trzeciej.
 3. Założenie spółki w Estonii przez pełnomocnictwo notarialne (POA) udzielone naszemu pracownikowi, z którego będzie wynikało, że możemy reprezentować dyrektora i udziałowca . Pełnomocnictwo notarialne musi być udzielone bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej i jeśli będzie to na terytorium RP – nie trzeba uzyskiwać klauzuli Apostille – wystarczy akt pełnomocnictwa. Następnie po wysłaniu do nas oryginału – przekazujemy dokument tłumaczowi przysięgłemu, który sporządza papierowe lub elektroniczne tłumaczenie.

Gdzie wyrobić kartę e-Residency i ile to trwa?

 1. Wejdź na stronę https://apply.gov.ee/ oraz uzupełnij wszystkie pola swoimi danymi osobowymi. Nie zapomnij dołączyć wysokiej jakości zdjęcia do dokumentu oraz informacji dodatkowych takich jak profil LinkedIN , FB lub CV, które pokaże Twoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 2. Oczekuj na zatwierdzenie Twojej aplikacji , a po 3-8 tygodniach odbierz ją z warszawskiej Ambasady przy ul. Karwińskiej 1 i zgłoś się do firmy, która pomoże Ci zarejestrować firmę w Estonii

Koszty spółki w Estonii

Koszt rejestracji dla posiadaczy karty e-Residency to 499 EUR .

Koszt rejestracji u notariusza to około 1200 EUR

Co jest ujęte w cenie rejestracji spółki?

 • Legal address – wirtualne biuro na okres 1 roku
 • Contact person na okres 1 roku – contact person to osoba kontaktowa z Estonii – ta usługa jest konieczna w przypadku , kiedy zarząd
 • State fee – opłata skarbowa za rejestrację spółki – 260 EUR – wliczona w cenę rejestracji
 • Usługa zarejestrowania spółki i doradztwa związanego z wyborem nazwy

Ponadto w opcji “Power of Attorney” (Pełnomocnictwo) należy liczyć się z dopłatami za usługi dodatkowe:

 1. Taksa notarialna , która pobiera notariusz za rejestrację spółki
 2. Opłata za tłumaczenie przysięgłe z j.polskiego na j.estoński

Księgowość spółki w Estonii

Polecamy wszystkim naszym klientom korzystanie ze sprawdzonego programu do fakturowania, który został wyprodukowany w Estonii oraz jest na bieżąco aktualizowany

Smart Accounts - program księgowy

Smart Accounts to oprogramowanie, które wspiera zarówno płatników VAT jak i firmy, które są zwolnione z VAT-u z uwagi na obroty poniżej progu wejścia do VAT. Ceny subskrypcji zaczynają się już od 5 EUR, lecz polecamy Państwu pakiet “Smart Prepaid” , jeśli spółka ma mało transakcji

Rezydencja podatkowa spółki estońskiej

Rezydencja podatkowa osoby prawnej jest zdefiniowana w Ustawie o podatku dochodowym w Estonii – oto bezpośredni link do ustawy tutaj

“§ 6 (2) A legal person is a resident if it is established pursuant to Estonian law”

Jeżeli zarejestrujemy społke w Estonii – na podstawie powyzszego paragrafu spółka traktowana jest jako rezydent podatkowy w Estonii . Zaraz po rejestracji jestesmy w stanie pomoc Panstwu otrzymac certyfikat rezydencji podatkowej .

W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do innej definicji rezydenta, która zawiera się w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Cytując ustawę mamy:

 1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W Polsce przepisy szerzej zakreślają rezydencję podatkową, w Estonii jest to to kryterium miejsca rejestracji. W przypadku, gdy dochodzi do kolizji prawnej – to znaczy Estonia uznaje spółkę X za rezydencja podatkowego oraz Polska uznaje X za rezydenta podatkowego – znajdzie zastosowanie bilateralna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Estonią

Rozwiązanie znajdzie się w art. 4 tejze Umowy “Miejsce zamieszkania lub siedziba”. Przepis ten mowi nam,ze “osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce rejestracji albo inne kryterium o podobnym charakterze”.

Wszystko rozwiązac powinien nam art. 3, którego literalne brzmienie to:

“Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, z którego prawa wywodzi się jej status.”

Eesti Consulting zaznacza, ze w/w informacje nie są doradztwem podatkowym i są to ogólne informacje wynikające z Ustawy Estońskich, Polskich oraz umów bilateralnych i jesli klient je stosuje, robi to na własną odpowiedzialnośc. Dodajemy,ze nasza oferta przeznaczona jest dla kancelarii prawnych, doradcow podatkowych, ktorzy to oferuja klientowi swoje rozwiazania po uprzedniej weryfikacji stanu prawnego.

Zakładanie spółek w Estonii powinno miec zdecydowaną motywację biznesową -a więc powinno się miec uzasadnienie gospodarcze. Prowadzenie biznesu pod spółką Estońską, gdzie stałe miejsce działalności jest w Polsce – jest abuzywne i stanowi naruszenie prawa.

Nasza firma nie oferuje żadnych rozwiązań podatkowych.

Estoński CIT

Estoński CIT 0% polega na tym , że jakiekolwiek zyski osiągnięte przez spółkę na przestrzeni roku podatkowego są odroczone z podatku dochodowego dopóki nie nastąpi wypłata dywidendy.
Nie ma tutaj żadnych ograniczeń i wyłączeń. Odroczenie to dotyczy zarówno aktywnych źródeł przychodu ( Zyski przedsiębiorstw – działalność operacyjna firmy) jak i pasywnych ( w tym odsetki, dywidendy i należności licencyjne). Warunkiem, żeby skorzystać z tego zwolnienia jest posiadanie zarejestrowanej spółki w Estonii oraz podjęcie uchwały o przeniesieniu zysków operacyjnych na kolejny rok obrachunkowy oraz rezygnacja z wypłaty dywidendy.

Stawka podatkowaWarunki
0% ** Odroczenie z podatku dochodowego do momentu wypłaty dywidendy
20%Podstawowa stawka podatkowa od osób prawnych
14%Specjalna obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych , które regularnie wypłacają dywidendy
Kiedy utracę przysłowiowe “0% podatku” dochodowego?

Jeżeli zajdzie jedna z wskazanych niżej tutaj przesłanek:

 1. Wypłata dywidendy
 2. Poniesienie kosztów reprezentacyjnych przez zarząd,
  otrzymanie od firmy prezentów i różnego rodzaju dotacji
 3. Koszty i płatności poniesione przez spółkę nie sa
  kosztami związanymi z prowadzoną działalnością lub
  spółka nie może udokumentować transakcji fakturami
 4. transfer aktywów z stałego zakładu podatkowego do podmiotu głównego lub innych spółek*

Komentarz Eesti Consulting

Nie trudno o uzasadnienie takiego zapisu – skoro zwolnienie podatkowe przysługuje spółkom estońskim oraz zakładom – wiele podmiotów mogłoby się pokusić o transfer aktywów do innych krajów – bo np. w Estonii jest zakład jakiejś spółki zagranicznej, a w innym kraju jest właściwy podmiot. Spotkaliśmy się przy okazji wykonywania rozliczeń rocznych z praktyką braków faktur zakupu za niektóre usługi, które naszym zdaniem były wątpliwe – tzn. w zupełności nie były związane z prowadzonym przedmiotem działalności. W naszej opinii spółka wtedy musi opodatkować podatkiem dochodowym zyski w części, w której brak jest związku kosztów z działalnością.

VAT Estonia – zwolnienia, limity i stawki podatkowe

Stawka VATOpis
20%Wiekszosc towarow i uslug w Estonii
9%Stawka obniżona ma zastosowanie głównie do sprzedazy książek, gazet, usług zakwaterowania oraz medykamentów.
0%Sprzedaż unijna na zasadzie INTRASTAT, transport międzynarodowy, lotniczy ,strefy bezcłowe

Limity rejestracji do VAT oraz kwoty wolne

Opis limituKwota
Sprzedaż towarów i usług na terytorium Estonii40,000 EUR
Akwizycja w przypadku towarów10,000 EUR
Akwizycja w przypadku usług0 EUR

Jak otrzymać numer VAT w Estonii?

Rejestracja do VAT w Estonii przebiega bezproblemowo i zajmuje od 3 do 5 dni roboczych. Formularz rejestracji do VAT znajduje się tutaj.

Najważniejsze detale, które bierze pod uwagę estoński EMTA przy wydaniu numeru VAT EE

 • Czy spółka ma kontrahentów na terytorium Estonii?
 • Czy spółka dokonuje zakupów towarów i usług na terytorium Estonii?
 • Jakie jest uzasadnienie biznesowe działalności spółki?
 • Dlaczego spółka potrzebuje rejestracji do VAT w Estonii?

Kontakt z urzędem podatkowym w Estonii jest bardzo przyjemny , gdyż to bardzo mały kraj i wszystko odbywa się przez pocztę elektroniczną. Poniżej przedstawiam kilka przykładów kiedy spółka otrzyma VAT, a kiedy może spotkać się z odmową. Dla klientów, którzy chcą pominąć procedurę do rejestracji do VAT , zachęcamy wejść do zakładki gotowe spółki – lecz oferta naszej firmy jest w jezyku angielskim.

Spółka estońska X dokonuje sprzedazy towarów z Norwegii do Szwecji . Wszystko odbywa się poza Estonią.

Tutaj absolutnie spółka dostanie odmowę zarejestrowania do VAT

Spółka estońska Y dokonuje sprzedaży usług do klientów biznesowych oraz zakupuje usługi marketingowe od estońskiego podmiotu

Spółka prawdopodobnie po zweryfikowaniu stanu faktycznego otrzymania numer VAT EE

Nie dla każdego firma w Estonii

Firma w Estonii nie jest dla każdego. Jeżeli działalność jest związana z Polską i tutaj wykonuje się działalność operacyjną, nie zalecamy rejestracji spółki w Estonii – gdyż takie działanie jest abuzywne i nieetyczne.

Jednakże swoją ofertę kierujemy głównie do doradców podatkowych, radców prawnych , a także specjalistycznych kancelarii, które zajmują się oferowaniem rejestracji spółek za granicą i jak wierzymy – zajmują się tym profesjonalnie, dbając o dobro oraz interesy klienta.

Być może wielu z Państwa zechce zmienić rezydencję podatkową, przeprowadzając się do Estonii z rodziną na stałe. Być może wielu z Państwa mieszka już od wielu lat poza Polską i nie zapomnieli Państwo jeszcze języka polskiego.

Być może macie Państwo kontrahentów lub odbiorców w Estonii i potrzebujecie Państwo załozyć spółkę zależną w Estonii, postawić tutaj oddział polskiej spółki z o.o. lub zaistnieją inne przesłanki do rejestracji firmy w Estonii – tego nie wiemy.

Jednakże zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Czy w Estonii stawka podatku to 0%?

Podstawowa stawka podatku dochodowego to 20%, a 0% to tzw. odroczenie podatku dochodowego. Zasada jest banalnie prosta. Nie płacisz podatku dochodowego jeśli nie wypłacisz dywidendy – podziału z zysku spółki. Zatem w przypadku firmy w Estonii, która inwestuje – mówi się tutaj potocznie, że nie płaci podatku dochodowego.

Na koniec prezentujemy stawki podatku dochodowego na całym świecie

Corporation Tax by Country - Worldwide

CountryYearCorporation Tax Rate
Afghanistan202120
Angola202125
Albania202115
United Arab Emirates20210
Argentina202135
Armenia202118
Antigua and Barbuda202125
Australia202130
Austria202125
Azerbaijan202120
Burundi202130
Belgium202125
Benin202130
Burkina Faso202128
Bangladesh202132.5
Bulgaria202110
Bahrain20210
Bahamas20210
Bosnia and Herzegovina202110
Belarus202118
Belize202125
Bolivia (Plurinational State of)202125
Brazil202134
Barbados20215.5
Brunei Darussalam202118.5
Bhutan202125
Botswana202122
Central African Republic202130
Canada202126.15
Switzerland202119.698516
Chile202110
China202125
Cameroon202133
Democratic Republic of the Congo202130
Congo202128
Colombia202131
Cabo Verde202122
Costa Rica202130
Cuba202135
Cyprus202112.5
Czechia202119
Germany202129.937781
Djibouti202125
Dominica202125
Denmark202122
Dominican Republic202127
Algeria202126
Ecuador202125
Egypt202122.5
Eritrea202130
Spain202125
Estonia202120 (Deffer your tax - 0%)
Ethiopia202130
Finland202120
Fiji202120
France202128.4075
Gabon202130
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland202119
Georgia202115
Ghana202125
Guinea202135
Gambia202127
Guinea-Bissau202125
Equatorial Guinea202135
Greece202124
Grenada202128
Guatemala202125
Guyana202125
China, Hong Kong Special Administrative Region202116.5
Honduras202125
Croatia202118
Haiti202130
Hungary20219
Indonesia202122
India202130
Ireland202112.5
Iran (Islamic Republic of)202125
Iraq202115
Iceland202120
Israel202123
Italy202127.81
Jamaica202125
Jordan202120
Japan202129.74
Kazakhstan202120
Kenya202130
Kyrgyzstan202110
Cambodia202120
Saint Kitts and Nevis202133
Republic of Korea202127.5
Kuwait202115
Lao People's Democratic Republic202120
Lebanon202117
Liberia202125
Libya202120
Saint Lucia202130
Sri Lanka202124
Lesotho202125
Lithuania202115
Luxembourg202124.94
Latvia202120
China, Macao Special Administrative Region202112
Morocco202131
Republic of Moldova202112
Madagascar202120
Maldives202115
Mexico202130
The former Yugoslav Republic of Macedonia202110
Mali202130
Malta202135
Myanmar202125
Mongolia202125
Mozambique202132
Mauritania202125
Mauritius202115
Malawi202130
Malaysia202124
Namibia202132
Niger202130
Nigeria202130
Nicaragua202130
Netherlands202125
Norway202122
Nepal202125
New Zealand202128
Oman202115
Pakistan202129
Panama202125
Peru202129.5
Philippines202130
Papua New Guinea202130
Poland202119
Puerto Rico202137.5
Portugal202131.5
Paraguay202110
Qatar202110
Romania202116
Russian Federation202120
Rwanda202130
Saudi Arabia202120
Sudan202135
Senegal202130
Singapore202117
Solomon Islands202130
Sierra Leone202130
El Salvador202130
Serbia202115
Sao Tome and Principe202125
Suriname202136
Slovakia202121
Slovenia202119
Sweden202120.6
Swaziland202127.5
Seychelles202133
Syrian Arab Republic202128
Chad202135
Togo202127
Thailand202120
Tajikistan202123
Turkmenistan20218
Tonga202125
Trinidad and Tobago202130
Tunisia202115
Turkey202120
Taiwan202120
United Republic of Tanzania202130
Uganda202130
Ukraine202118
Uruguay202125
United States of America202125.754568
Uzbekistan20217.5
Saint Vincent and the Grenadines202130
Venezuela (Bolivarian Republic of)202134
Viet Nam202120
Vanuatu20210
Samoa202127
Yemen202120
South Africa202128
Zambia202135
Zimbabwe202124.72