Rejestracja spółki – 3 metody

Prezentujemy tutaj kilka sposobów rejestracji. Pisząc firma w Estonii mamy na myśli rejestracje osoby prawnej – czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Za pomocą karty “e-Residency card” – aplikacja o kartę estońską trwa od 3 do 8 tygodni i proces związany jest z wypełnieniem formularza aplikacyjnego tutaj . Następnie kartę trzeba odebrać w ambasadziej w Warszawie przy ul. Karwińskiej 1 – link do strony ambasady tutaj
 2. Wizyta u notariusza w Estonii – przed przyjazdem proszę umówić się z nami na spotkanie – wcześniej potwierdzimy możliwość wizyty u notariusza – a następnie zaprosimy Państwa na spotkanie, po którym to zarejestrują Państwo firmę w Estonii.
 3. Pełnomocnictwo notarialne (POA) udzielone naszemu pracownikowi, z którego będzie wynikało, że możemy reprezentować dyrektora i udziałowca . Pełnomocnictwo musi być udzielone bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej i jeśli będzie to na terytorium RP – to nie jest wymagane robienie Apostille tego pełnomocnictwa , ponieważ Estonia ma zawarte umowy o współpracy międzynardowej z Polską.

Jak zdobyć kartę e-Residency?

 1. Wejdź na stronę https://apply.gov.ee/ oraz uzupełnij wszystkie pola swoimi danymi osobowymi. Nie zapomnij dołączyć wysokiej jakości zdjęcia do dokumentu oraz informacji dodatkowych takich jak profil LinkedIN , FB lub CV, które pokaże Twoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 2. Oczekuj na zatwierdzenie Twojej aplikacji , a po 3-8 tygodniach odbierz ją z warszawskiej Ambasady przy ul. Karwińskiej 1 i zgłoś się do firmy, która pomoże Ci zarejestrować firmę w Estonii

Cennik rejestracji

I wish to get Apostille, notarized documents by DPD courier (+150EUR)
Your bill€,

  Co jest ujęte w cenie rejestracji spółki?

  • Legal address – wirtualne biuro na okres 1 roku
  • Contact person na okres 1 roku – contact person to osoba kontaktowa z Estonii – ta usługa jest konieczna w przypadku , kiedy zarząd
  • State fee – opłata skarbowa za rejestrację spółki – 190 EUR – wliczona w cenę rejestracji
  • Usługa zarejestrowania spółki i doradztwa związanego z wyborem nazwy

  Ponadto w opcji “Power of Attorney” (Pełnomocnictwo) wliczone są następujące usługi dodatkowe:

  1. Taksa notarialna , która pobiera notariusz za rejestrację spółki
  2. Opłata za tłumaczenie przysięgłe z j.polskiego na j.estoński

  Księgowość spółki w Estonii

  Polecamy wszystkim naszym klientom korzystanie ze sprawdzonego programu do fakturowania, który został wyprodukowany w Estonii oraz jest na bieżąco aktualizowany

  Smart Accounts - program księgowy

  Smart Accounts to oprogramowanie, które wspiera zarówno płatników VAT jak i firmy, które są zwolnione z VAT-u z uwagi na obroty poniżej progu wejścia do VAT. Ceny subskrypcji zaczynają się już od 5 EUR, lecz polecamy Państwu pakiet “Smart Prepaid” , jeśli spółka ma mało transakcji

  Rezydencja spółki estońskiej

  Rezydencja podatkowa osoby prawnej jest zdefiniowana w Ustawie o podatku dochodowym w Estonii – oto bezpośredni link do ustawy tutaj

  “§ 6 (2) A legal person is a resident if it is established pursuant to Estonian law”

  Jeżeli zarejestrujemy społke w Estonii – na podstawie powyzszego paragrafu spółka traktowana jest jako rezydent podatkowy w Estonii . Zaraz po rejestracji jestesmy w stanie pomoc Panstwu otrzymac certyfikat rezydencji podatkowej .

  W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do innej definicji rezydenta, która zawiera się w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Cytując ustawę mamy:

  1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

  W Polsce przepisy szerzej zakreślają rezydencję podatkową, w Estonii jest to to kryterium miejsca rejestracji. W przypadku, gdy dochodzi do kolizji prawnej – to znaczy Estonia uznaje spółkę X za rezydencja podatkowego oraz Polska uznaje X za rezydenta podatkowego – znajdzie zastosowanie bilateralna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Estonią

  Rozwiązanie znajdzie się w art. 4 tejze Umowy “Miejsce zamieszkania lub siedziba”. Przepis ten mowi nam,ze “osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce rejestracji albo inne kryterium o podobnym charakterze”.

  Wszystko rozwiązac powinien nam art. 3, którego literalne brzmienie to:

  “Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, z którego prawa wywodzi się jej status.”

  Eesti Consulting zaznacza, ze w/w informacje nie są doradztwem podatkowym i są to ogólne informacje wynikające z Ustawy Estońskich, Polskich oraz umów bilateralnych i jesli klient je stosuje, robi to na własną odpowiedzialnośc. Dodajemy,ze nasza oferta przeznaczona jest dla kancelarii prawnych, doradcow podatkowych, ktorzy to oferuja klientowi swoje rozwiazania po uprzedniej weryfikacji stanu prawnego.

  Zakładanie spółek w Estonii powinno miec zdecydowaną motywację biznesową -a więc powinno się miec uzasadnienie gospodarcze. Prowadzenie biznesu pod spółką Estońską, gdzie stałe miejsce działalności jest w Polsce – jest abuzywne i stanowi naruszenie prawa.

  Nasza firma nie oferuje żadnych rozwiązań podatkowych.

  Estoński CIT

  Estoński CIT 0% polega na tym , że jakiekolwiek zyski osiągnięte przez spółkę na przestrzeni roku podatkowego są odroczone z podatku dochodowego dopóki nie nastąpi wypłata dywidendy.
  Nie ma tutaj żadnych ograniczeń i wyłączeń. Odroczenie to dotyczy zarówno aktywnych źródeł przychodu ( Zyski przedsiębiorstw – działalność operacyjna firmy) jak i pasywnych ( w tym odsetki, dywidendy i należności licencyjne). Warunkiem, żeby skorzystać z tego zwolnienia jest posiadanie zarejestrowanej spółki w Estonii oraz podjęcie uchwały o przeniesieniu zysków operacyjnych na kolejny rok obrachunkowy oraz rezygnacja z wypłaty dywidendy.

  Stawka podatkowaWarunki
  0% ** Odroczenie z podatku dochodowego do momentu wypłaty dywidendy
  20%Podstawowa stawka podatkowa od osób prawnych
  14%Specjalna obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych , które regularnie wypłacają dywidendy
  Kiedy utracę przysłowiowe “0% podatku” dochodowego?

  Jeżeli zajdzie jedna z wskazanych niżej tutaj przesłanek:

  1. Wypłata dywidendy
  2. Poniesienie kosztów reprezentacyjnych przez zarząd,
   otrzymanie od firmy prezentów i różnego rodzaju dotacji
  3. Koszty i płatności poniesione przez spółkę nie sa
   kosztami związanymi z prowadzoną działalnością lub
   spółka nie może udokumentować transakcji fakturami
  4. transfer aktywów z stałego zakładu podatkowego do podmiotu głównego lub innych spółek*

  Komentarz Eesti Consulting

  Nie trudno o uzasadnienie takiego zapisu – skoro zwolnienie podatkowe przysługuje spółkom estońskim oraz zakładom – wiele podmiotów mogłoby się pokusić o transfer aktywów do innych krajów – bo np. w Estonii jest zakład jakiejś spółki zagranicznej, a w innym kraju jest właściwy podmiot. Spotkaliśmy się przy okazji wykonywania rozliczeń rocznych z praktyką braków faktur zakupu za niektóre usługi, które naszym zdaniem były wątpliwe – tzn. w zupełności nie były związane z prowadzonym przedmiotem działalności. W naszej opinii spółka wtedy musi opodatkować podatkiem dochodowym zyski w części, w której brak jest związku kosztów z działalnością.

  VAT Estonia – zwolnienia, limity i stawki podatkowe

  Stawka VATOpis
  20%Wiekszosc towarow i uslug w Estonii
  9%Stawka obniżona ma zastosowanie głównie do sprzedazy książek, gazet, usług zakwaterowania oraz medykamentów.
  0%Sprzedaż unijna na zasadzie INTRASTAT, transport międzynarodowy, lotniczy ,strefy bezcłowe

  Limity rejestracji do VAT oraz kwoty wolne

  Opis limituKwota
  Sprzedaż towarów i usług na terytorium Estonii40,000 EUR
  Akwizycja w przypadku towarów10,000 EUR
  Akwizycja w przypadku usług0 EUR

  Jak otrzymać numer VAT w Estonii?

  Rejestracja do VAT w Estonii przebiega bezproblemowo i zajmuje od 3 do 5 dni roboczych. Formularz rejestracji do VAT znajduje się tutaj.

  Najważniejsze detale, które bierze pod uwagę estoński EMTA przy wydaniu numeru VAT EE

  • Czy spółka ma kontrahentów na terytorium Estonii?
  • Czy spółka dokonuje zakupów towarów i usług na terytorium Estonii?
  • Jakie jest uzasadnienie biznesowe działalności spółki?
  • Dlaczego spółka potrzebuje rejestracji do VAT w Estonii?

  Kontakt z urzędem podatkowym w Estonii jest bardzo przyjemny , gdyż to bardzo mały kraj i wszystko odbywa się przez pocztę elektroniczną. Poniżej przedstawiam kilka przykładów kiedy spółka otrzyma VAT, a kiedy może spotkać się z odmową. Dla klientów, którzy chcą pominąć procedurę do rejestracji do VAT , zachęcamy wejść do zakładki gotowe spółki – lecz oferta naszej firmy jest w jezyku angielskim.

  Spółka estońska X dokonuje sprzedazy towarów z Norwegii do Szwecji . Wszystko odbywa się poza Estonią.

  Tutaj absolutnie spółka dostanie odmowę zarejestrowania do VAT

  Spółka estońska Y dokonuje sprzedaży usług do klientów biznesowych oraz zakupuje usługi marketingowe od estońskiego podmiotu

  Spółka prawdopodobnie po zweryfikowaniu stanu faktycznego otrzymania numer VAT EE

  Nie dla każdego firma w Estonii

  Firma w Estonii nie jest dla każdego. Jeżeli działalność jest związana z Polską i tutaj wykonuje się działalność operacyjną, nie zalecamy rejestracji spółki w Estonii – gdyż takie działanie jest abuzywne i nieetyczne.

  Jednakże swoją ofertę kierujemy głównie do doradców podatkowych, radców prawnych , a także specjalistycznych kancelarii, które zajmują się oferowaniem rejestracji spółek za granicą i jak wierzymy – zajmują się tym profesjonalnie, dbając o dobro oraz interesy klienta.

  Być może wielu z Państwa zechce zmienić rezydencję podatkową, przeprowadzając się do Estonii z rodziną na stałe. Być może wielu z Państwa mieszka już od wielu lat poza Polską i nie zapomnieli Państwo jeszcze języka polskiego.

  Być może macie Państwo kontrahentów lub odbiorców w Estonii i potrzebujecie Państwo załozyć spółkę zależną w Estonii, postawić tutaj oddział polskiej spółki z o.o. lub zaistnieją inne przesłanki do rejestracji firmy w Estonii – tego nie wiemy.

  Jednakże zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

  Rejestracja firm w Estonii - kontakt